PSUNJ TVORNICA KOŽA

Naziv i vrsta projekta: Proširenje proizvodnih kapaciteta radi jacanja konkurentnosti i razvoja novih kompetencija

Kratak opis projekta: Uz potrebu ulaganja u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, javila se i potreba za prilagođavanjem organizacijske strukture poslovanja kao i jačanja kompetencija u dijelu upravljanja proizvodnjom i proizvodnim procesima.

Nova ulaganja koja će nastati kao rezultat ovog Projekta zahtijevaju promjenu koncepta rada, uvođenje naprednijih i modernijih proizvodnih i poslovnih procesa kako bi se optimizirao svaki segment poslovanja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Specifični cilj koji društvo PSUNJ d.o.o. Rešetari želi ostvariti ovim projektom je povećanje tržišnog udjela, jačanje konkurentnosti i razvoj novih kompetencija kroz proširenje proizvodnih kapaciteta, usavršavanje djelatnika i sudjelovanje na sajmovima. Postizanjem specifičnog cilja projekta doprinjet će se općem cilju – jačanju MSP proširenjem proizvodnih kapaciteta i razvojem novih kompetencija. Ulaganjem u kupnju strojeva i opreme, usavršavanjem te sudjelovanjem na sajmovima ojačat će se konkurentnost Društva, dodatno zapošljavanje kao i rast proizvodnje. Projekt će rezultirati (u 2020. godini) porastom broja zaposlenih za 15, porastom prihoda od prodaje za 33% te porastom prihoda od izvoza za 2,21 puta.

Korisnik: PSUNJ d.o.o., Rešetari

Ukupan iznos projekta: 15.760.142,00 HRK

Iznos EU potpore: 5.335.958,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 25.studenog 2016. do 25.studenog 2018.

Kontakt osobe za više informacija: Ivana Đerek, E.mail: psunj-nabava@viviani.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

O nama

PSUNJ tvornica koža proizvodi kožu još od 1932. godine, a 1988. godine izgrađena je nova tvornica s proizvodnim pogonom veličine 12.800 m2 na parceli od 134.000 m2 u mjestu Rešetari pokraj Nove Gradiške.

Specijalizirani smo za proizvodnju hidrofobirane odnosno vodonepropusne, a zračno i znojno propusne kože vrhunske kvalitete za proizvodnju vojne, policijske i vatrogasne obuće, obuće za planinarenje, penjanje i lov, obuće za motoristički i golf sport te ortopedsku, medicinsku i dječju obuću.

Kako bi zadržali prepoznatljivu kvalitetu gotovih proizvoda tvornice te razvijali nove proizvode kontinuirano ulažemo u najsuvremeniju opremu.

U proizvodnji se koristi najkvalitetnija koža tip Simental od dobavljača iz Hrvatske i zemalja Europske Unije. Gotove proizvode plasiramo na europska i zapadna tržišta te na domaće tržište u Republici Hrvatskoj. Ono što nas izdvaja od konkurencije je proizvodnja kože malih serija visoke kvalitete i specifičnih boja koje zadovoljavaju visoke kemijske, fizikalne, zdravstvene i ostale zahtjeve te orijentiranost prema kupcima čije zahtjeve nastojimo udovoljiti u najkraćem mogućem roku i na najvišoj razini kvalitete.

Natural footprint

Bogato iskustvo zaposlenika i dugogodišnja tradicija proizvodnje tijekom koje PSUNJ tvornica koža uvijek nastoji unaprijediti proizvodni proces, stroga kontrola svake faze proizvodnje koja se odvija pod jednim krovom, strogo kontrolirano porijeklo kože koja se koristi u proizvodnji te dokazana sljedivost od polja do stopala, preduvjeti su nastanka gotovog proizvoda pod nazivom NATURAL FOOTPRINT.

NATURAL FOOTPRINT je koža vrhunske kvalitete koja je proizvedena po najvišim tehnološkim standardima. Proizvodi se uz korištenje zelene električne energije iz obnovljivih izvora bez emisije CO2 uz najmanji mogući utjecaj na okoliš.

Energija

Energija pokreće sve. Entuzijazam i energija naših zaposlenika zaslužni su za međunarodno priznatu kvalitetu gotove kože iz Slavonije.

S druge strane nastojimo odgovorno koristiti i smanjivati utrošak svih energenata u proizvodnji, a tome su doprinijeli i novi strojevi koji su energetski učinkovitiji i ekološki prihvatljiviji.

Nadalje, svjesni štetnosti emisija CO2 nastojimo ih svesti na najmanju moguću mjeru te zbog toga u našoj proizvodnji koristimo električnu energiju isključivo iz obnovljivih izvora odnosno zelenu energiju bez CO2 - ZelEn. ZelEn posjeduje i certifikat renomirane njemačke certifikacijske kuće TÜV SÜD Industrie Service GmbH koji jamči da je električna energija koju koriste kupci ZelEna dobivena isključivo iz obnovljivih izvora.

Voda i okoliš

Zahvaljujući novim strojevima i investicijama u osuvremenjivanje proizvodnje količina potrošnje vode u proizvodnji svedena je na najmanju potrebnu količinu. Također, PSUNJ tvornica koža svakodnevno prati količinu i vodi detaljne očevidnike o svim otpadnim materijama koji nastanu u proizvodnji poput papira, najlona, drva i paleta, a koji se zbrinjavaju putem ovlaštenih tvrtki za zbrinjavanje otpada.

Pored toga, PSUNJ koristi sirovu kožu koja je isključivo nusproizvod mesne industrije i to od dobavljača koji se nalaze na najbližim mogućim relacijama u odnosu na tvornicu. Na taj način koža u tvornicu ulazi svježija i bolje kvalitete te je potrebno znatno manje materijala za njezinu daljnju obradu u proizvodnom procesu. Kraćim transportom također pozitivno se utječe i na okoliš jer se na taj način smanjuje emisija štetnih plinova iz prometa.

Kemikalije

Proizvodnja kože nemoguća je bez upotrebe potrebnih kemikalija. Međutim, PSUNJ tvornica koža sustavnim ulaganjima u znanje svojih stručnjaka ali i u osuvremenjivanje strojeva i proizvodnog procesa nastoji svesti količinu potrebnih kemikalija na minimalnu količinu, a pritom zadržati sva vrhunska svojstva kože kao gotovog proizvoda. U proizvodnji se koriste samo kemikalije najboljih europskih proizvođača BASF, Bayer, Stahl, TFL i Zschimmer & Schwarz. Svi proizvođači dostavljaju pisani dokaz da su njihovi proizvodi sukladni REACH propisniku, odnosno da su sukladni EU propisu ELCHA HELSINKI glede zabranjenih ili limitiranih kemikalija u procesu proizvodnje.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) predstavlja novi pravni okvir Europske unije za kemikalije. Glavni ciljevi REACH-a su zaštita ljudskog zdravlja i okoliša, poticanje i unapređivanje sposobnosti europske kemijske industrije za natjecanje na tržištu, sprječavanje fragmentiranja europskog tržišta, poboljšanje transparentnosti u gospodarenju kemikalijama, integracija s međunarodnim snagama na području gospodarenja kemikalijama, poticanje primjene alternativnih metoda testiranja opasnih tvari i usklađivanje s međunarodnim obvezama.

Društvena odgovornost

PSUNJ tvornica koža djeluje u harmoniji s društvenom zajednicom u kojoj posluje. Predani smo načelima poslovne etike i društveno odgovornom poslovanju.

Vjerujemo u međusobno razumijevanje, poštivanje i izgradnju dugoročnih odnosa. Tijekom niza godina takav se stav svakodnevno dokazuje u brizi za zaposlenike ali i u odnosu prema kupcima, dobavljačima i široj zajednici. Pojedini zaposlenici u tvornici rade i više od četiri desetljeća, a pojedine obitelji i generacijama što dodatno potvrđuje posebnost tvornice. Kako bi se nastavila tradicija proizvodnje visokokvalitetne kože PSUNJ tvornica koža kontinuirano ulaže u stručno usavršavanje svojih zaposlenika koji se educiraju u Hrvatskoj ali i diljem Europe.

Proizvodnja

Zatvoreni proces pod jednim krovom

Cjelokupna proizvodnja odnosno sve proizvodne faze do gotove kože u tvornici PSUNJ se odvijaju pod jednim krovom u strogo kontroliranim uvjetima i sukladno zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 koja definira standarde upravljanja kvalitetom i ISO 14001 koja se odnosi na sustavno upravljanje okolišem odnosno poslovanje u skladu s principima zaštite okoliša. Ispravnost poslovanja u skladu s ovim normama redovnim revizijama provjerava njemačka certifikacijska kuća TÜV Nord Cert GmbH.

PSUNJ tvornica koža je jedna od rijetkih tvornica kože u svijetu koja posjeduje i HACCP certifikat te surađuje samo s onim dobavljačima koji također posjeduju taj certifikat. Takav sustavni proces kontrole tehnološkog procesa omogućuje daljnju uporabu nusproizvoda – cjepanika u golici iz kožare za proizvodnju želatine i kolagena za ljudsku upotrebu.

Tvornica posjeduje vlastiti laboratorij u kojem se provode dnevne analize i testiranja svih bitnih svojstava kože ali i kreiraju nove recepture za nove proizvode.

Pri proizvodnji koristimo materijale najboljih europskih proizvođača BASF, Bayer, Stahl, TFL i Zschimmer & Schwarz. Svi proizvođači dostavljaju pisani dokaz da su njihovi proizvodi sukladni REACH propisniku, odnosno da su sukladni EU propisu ELCHA HELSINKI glede zabranjenih ili limitiranih kemikalija u procesu proizvodnje.

PSUNJ tvornica koža provodi sva potrebna testiranja kvalitete tijekom svake faze proizvodnje kao i ispitivanja gotovog proizvoda prije isporuke kupcima unutar vlastitog laboratorija. Redovito šaljemo našu kožu u neutralne ovlaštene laboratorije poput TÜVRheinland, Intertek, Mirta Kontrol i W.L. GORE & ASSOCIATES GmbH kako bi i vanjski stručnjaci potvrdili naše interne rezultate testiranja proizvoda vezane uz sva bitna svojstva kože.

KOŽA je proizvod kod kojeg je još uvijek presudan faktor izravan dodir, a kožarstvo je pored toga što je industrija, i zanat jer bez vještih ruku naših zaposlenika, koji su stručnjaci u svom dijelu proizvodnje, udovoljiti visokim zahtjevima naših kupaca ali i tržišta u cjelini ne bi bilo moguće. Upravo u bliskoj suradnji s našim kupcima stvaramo proizvode vrhunske kvalitete i možemo odgovoriti svim njihovim zahtjevima.

Proizvodi

PSUNJ proizvodi:

Hidrofobnu i istovremeno zračno i znojno propusnu kožu vrhunske kvalitete namijenjenu za proizvodnju:

Vojne, policijske i vatrogasne obuće

Obuće za planinarenje, penjanje i lov

Obuće za motristički i Golf sport

Ortopedske i medicinske obuće

Dječje obuće

Kožu vrhunske kvalitete za proizvodnju torbi i kožne galanterije.

“CHROME FREE HYDRO koža”

Chrome free hydro koža je inovativna hidrofobna koža koja je proizvedena bez upotrebe kroma i unatoč tome zadržava sve parametre propusnosti zraka i vodene pare po GORE-TEX normama. Takva koža predstavlja budućnost kožarske industrije. Naime, dosadašnja tehnologija u kožarstvu podrazumijevala je korištenje kroma u proizvodnji hidrofobne kože jer se bez njega nisu mogla postići svojstva koja hidrofobna koža treba posjedovati. PSUNJ je uspio razviti konačan, ekološki prihvatljiviji proizvod koji zadovoljava sve parametre propusnosti zraka i vodene pare po GORE-TEX standardima.

Proizvodnja Chrome free hydro kože zahtjeva manju potrošnju vode u procesu proizvodnje kao i kemikalija ( ne zahtjeva sol ni kiseline u procesu štavljenja) te proizvodi manje emisija CO2 i štedi energiju. Osim što je ekološki prihvatljiv proizvod, ova je koža i hipoalergeni proizvod.

Certifikati

TÜV NORD ISO 9001

ISO 9001 predstavlja međunarodni standard koji sadržava međunarodno primjenjive zahtjeve za kvalitetu proizvoda, usluga i razvoja. ISO 9001 pruža smjernice za poboljšanje učinkovitosti organizacije i njezino upravljanje na usmjeren i sustavan način te za osiguranje stalnog napretka.

Posjedovanjem međunarodne norme ISO 9001 PSUNJ tvornica koža potvrđuje da sustavno upravlja kvalitetom u svom proizvodnom procesu i to na način sukladan međunarodnim standardima i principima upravljanja kvalitetom.

TÜV NORD ISO 14001

ISO 14001 predstavlja međunarodni standard za upravljanje okolišem. Sustavom upravljanja okolišem organizacija jamči da su svi utjecaji proizvodnje na okoliš identificirani, nadzirani i usklađeni sa zakonskom regulativom. Raznim mehanizmima kroz vrijeme negativni utjecaji se ublažuju ili potpuno uklanjaju.

PSUNJ tvornica koža je certifikacijom sustava upravljanja okolišem definirao ciljeve upravljanja okolišem, politiku upravljanja okolišem, ključne aspekte okoliša i povezane programe te način usklađivanja s postojećom zakonskom regulativom vezano uz zaštitu okoliša.

TÜV NORD HACCP

S obzirom na to da se dio nusproizvoda iz kožare koristi kao sirovina u procesu proizvodnje želatine za ljudsku upotrebu PSUNJ tvornica koža je svoj proizvodni proces certificirao u skladu s međunarodnim HACCP certifikatom.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) je međunarodni standard koji podrazumijeva sustavni proces kontrole tehnološkog procesa na način da se identificiraju sve potencijalne opasnosti u bilo kojem procesu proizvodnje, obrade, pripreme, prijevoza i distribucije proizvoda.

Kontrolne mjere usmjerene su na one radnje i postupke koji su ključni za osiguranje zdravstvene ispravnosti proizvoda.

ZelEn

PSUNJ tvornica koža je među prvim hrvatskim kompanijama koje u svojoj proizvodnji koriste električnu energiju iz obnovljivih izvora koju je nedavno na tržište plasirala Hrvatska elektroprivreda (HEP) pod nazivom ZelEn.

ZelEn predstavlja električnu energiju dobivenu isključivo iz obnovljivih izvora energije, što podrazumijeva energiju bez CO2. Nadalje, ZelEn posjeduje certifikat renomirane njemačke certifikacijske kuće TÜV SÜD Industrie Service GmbH koji jamči da je električna energija koju koriste kupci ZelEna dobivena isključivo iz obnovljivih izvora.

SUN REFLECT

SUN REFLECT koža je crna koža koju PSUNJ proizvodi u posebnom procesu i koja ne apsorbira sunčeve zrake već ih reflektira, odnosno koža crne boje time dobiva svojstvo bijele boje. Naime, postizanjem tog efekta kod kože, sprječava se zagrijavanje kože i noge u cipeli. Ovo svojstvo kože je vrlo važno prilikom izrade cipela za posebne svrhe poput vatrogasaca, policije ili vojske.

GORE-TEX standard

PSUNJ tvornica koža proizvodi kožu koja po svojim svojstvima odgovara svim zahtjevima GORE TEX standarda. Naime, PSUNJ koža ima svojstvo hidrofobnosti tako da ne propušta vodu, a istovremeno dozvoljava prolazak znoja i isparavanja odnosno noga u cipeli diše.

Javna nabava

Arhiva

U sklopu provedbe projekta „Proširenje proizvodnih kapaciteta radi jačanja konkurentnosti i razvoja novih kompetencija“, objavljujemo / As part of implementation of the project " Expansion of procuction capacity in order to strengthen competitiveness and develop new competencies" we announce procurement procedure for:

Linija za skidanje mesnog tkiva / The line for removing meat tissue

Predmet nabave je podijeljen na grupe nabave/ The subject of procurement is divided into procurement lots.

Rok za predaju ponuda je 25. svibnja 2018. u 12:00 sati / Deadline for delivery of offers is May 25, 2018 at 12:00 hours

Natječajna dokumentacija / Tender Dossier:

Obavijest o nabavi / Procurement notice; Dokumentacija za nadmetanje / Tender documentation; Prilog dokumentacije za nadmetanje / Anexes to Tender Documentation ;

Dokumentacija za nadmetanje.docx | Obavijest o nabavi.docx | Prilog dokumentacije za nadmetanje.docx | Izmjena 1 Dokumentacije za nadmetanje.docx | Izmjena 1 Obavijesti o nabavi.docx

Izmjena 2 dokumentacije za nadmetanje, 16.5.2018 / Amendment 2 of tender documentation, 16 May 2018:

Izmjena 2 Dokumentacije za nadmetanje. | Izmjena 2 Obavijesti o nabavi.docx | Izmjena priloga Dokumentacije za nadmetanje.docx

Status natječaja / Tender status: zatvoren / closed


U sklopu provedbe projekta „Proširenje proizvodnih kapaciteta radi jačanja konkurentnosti i razvoja novih kompetencija“, objavljujemo / As part of implementation of the project " Expansion of procuction capacity in order to strengthen competitiveness and develop new competencies" we announce procurement procedure for:

Nabava uređaja za valkanje kože, mjerilice za gotovu kožu i hidraulične pumpe za transport mesine / Procurement of milling drums for leather, measuring machine for finished leather and hidraulic pump for flesing

Predmet nabave je podijeljen na grupe nabave/ The subject of procurement is divided into procurement lots.

Rok za predaju ponuda je 28. lipnja 2018. u 12:00 sati / Deadline for delivery of offers is June 28, 2018 at 12:00 hours

Natječajna dokumentacija / Tender Dossier:

Obavijest o nabavi / Procurement notice; Dokumentacija za nadmetanje / Tender documentation; Prilog dokumentacije za nadmetanje / Anexes to Tender Documentation ;

Dokumentacija za nadmetanje.docx | Obavijest o nabavi.docx | Prilozi Dokumentacije za nadmetanje.docx

Status natječaja / Tender status: otvoren / open


U sklopu provedbe projekta „Proširenje proizvodnih kapaciteta radi jačanja konkurentnosti i razvoja novih kompetencija“, objavljujemo / As part of implementation of the project " Expansion of procuction capacity in order to strengthen competitiveness and develop new competencies" we announce procurement procedure for:

Nabava opreme za proizvodnju kože / Supply of equipment for leather production

Predmet nabave je podijeljen na grupe nabave/ The subject of procurement is divided into procurement lots.

Rok za predaju ponuda je 25. svibnja 2018. u 12:00 sati / Deadline for delivery of offers is May 25, 2018 at 12:00 hours

Natječajna dokumentacija / Tender Dossier:

Obavijest o nabavi / Procurement notice; Dokumentacija za nadmetanje / Tender documentation; Prilog dokumentacije za nadmetanje / Anexes to Tender Documentation ;

Dokumentacija za nadmetanje.docx | Obavijest o nabavi.docx | Prilog dokumentacije za nadmetanje.docx | Izmjena 1 Dokumentacije za nadmetanje.docx | Izmjena 1 Obavijesti o nabavi.docx

Izmjena 2 dokumentacije za nadmetanje, 16.5.2018 / Amendment 2 of tender documentation, 16 May 2018:

Izmjena 2 Dokumentacije za nadmetanje. | Izmjena 2 Obavijesti o nabavi.docx

Status natječaja / Tender status: zatvoren / closed


U sklopu provedbe projekta „Proširenje proizvodnih kapaciteta radi jačanja konkurentnosti i razvoja novih kompetencija“, objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu predmeta nabave / As part of implementation of the project " Expansion of procuction capacity in order to strengthen competitiveness and develop new competencies" we announce tender documentation for procurement of:

Kombinirani stroj za vindir štosanje kože / Sammying and setting out machine

Rok za predaju ponuda je 31. siječanj 2018. u 12:00 sati / Deadline for delivery of offers is January 31, 2018 at 12:00 hours

Natječajna dokumentacija / Tender Dossier:

Odluka.pdf

Status natječaja / Tender status: zatvoren / closed


U sklopu provedbe projekta „Proširenje proizvodnih kapaciteta radi jačanja konkurentnosti i razvoja novih kompetencija“, objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu predmeta nabave / As part of implementation of the project " Expansion of procuction capacity in order to strengthen competitiveness and develop new competencies" we announce tender documentation for procurement of:

Stroj za cijepanje u golici / Splitting machine for lime leather

Rok za predaju ponuda je 31. siječanj 2018. u 12:00 sati / Deadline for delivery of offers is January 31, 2018 at 12:00 hours

Natječajna dokumentacija / Tender Dossier:

Odluka.pdf

Status natječaja / Tender status: zatvoren / closed


U sklopu provedbe projekta „Proširenje proizvodnih kapaciteta radi jačanja konkurentnosti i razvoja novih kompetencija“, objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu predmeta nabave:

Unaprjeđenje sustava grijanja vode

Rok za predaju ponuda je 05. prosinac 2016. u 12:00 sati.

Natječajna dokumentacija / Tender Dossier:

Odluka.pdf

Status natječaja / Tender status: zatvoren / closed


U sklopu provedbe projekta „Proširenje proizvodnih kapaciteta radi jačanja konkurentnosti i razvoja novih kompetencija“, objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu predmeta nabave / As part of implementation of the project "Expansion of procuction capacity in order to strengthen competitiveness and develop new competencies" we announce tender documentation for procurement of:

Sustav za močenje i luženje, sustav za štavu i sustav za bojanje / Soaking/liming drum, chrome tanning drum and retanning/dyeing drum

Rok za predaju ponuda je 05. travanj 2017. u 12:00 sati / Deadline for delivery is April 05, 2017 at 12:00 hours

Natječajna dokumentacija / Tender Dossier:

Odluka.pdf

Status natječaja / Tender status: zatvoren / closed


U sklopu provedbe projekta „Proširenje proizvodnih kapaciteta radi jačanja konkurentnosti i razvoja novih kompetencija“, objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu predmeta nabave / As part of implementation of the project "Expansion of procuction capacity in order to strengthen competitiveness and develop new competencies" we announce tender documentation for procurement of:

Laboratorijska drvena bačva s postoljem / Wooden dyeing drum for laboratory

Rok za predaju ponuda je 10. travanj 2017. u 12:00 sati / Deadline for delivery is April 10, 2017 at 12:00 hours

Natječajna dokumentacija / Tender Dossier:

Odluka.pdf

Status natječaja / Tender status: zatvoren / closed


U sklopu provedbe projekta „Proširenje proizvodnih kapaciteta radi jačanja konkurentnosti i razvoja novih kompetencija“, objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu predmeta nabave / As part of implementation of the project "Expansion of procuction capacity in order to strengthen competitiveness and develop new competencies" we announce tender documentation for procurement of:

Stroj za brušenje s otprašivačem i briketarom / Buffing/dedusting line with briquetting machine

Rok za predaju ponuda je 26. travanj 2017. u 12:00 sati / Deadline for delivery is April 26, 2017 at 12:00 hours

Natječajna dokumentacija / Tender Dossier:

Odluka.pdf

Status natječaja / Tender status: zatvoren / closed